Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o Nas

DANE ŚWIADCZENIODAWCY

Numer świadczeniodawcy: 123/100404

Nazwa świadczeniodawcy : Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Nazwa skrócona : ZOZ Kłobuck

Numer statystyczny REGON : 000304243

Numer identyfikacji podatkowej : 574-177-87-41

Kod resortowy : 32

Województwo : Śląskie

Powiat : kłobucki

Miejscowość : Kłobuck

Gmina : Kłobuck

Kod terytorialny (wg GUS) : 2406014

Ulica, nr domu, nr lokalu : 11-go Listopada 5C

Telefon : 34 317-22-06

Fax : 34 317-23-01, 34 317-22-06 wew. 137

Adres e-mail :

Kod pocztowy : 42-100

Poczta : Kłobuck

Status świadczeniodawcy : Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Podmiot tworzący : Powiat Kłobucki

Kod resortowy podmiot tworzącego zakład : jednostka samorządu terytorialnego - powiat

Podstawa działalności : wpis do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr 000000013991 z dnia : 02-03-1993

Dyrektor : Joanna Maruszczyk

Telefon : 034 317-22-06

Główny księgowy : Danuta Kopacka

Statut ZOZ-u: Tekst jednolity z dnia 12.10.2012r.

Zakres świadczonych usług:

 1. Lecznictwo Stacjonarne - Szpital Rejonowy w Kłobucku i Krzepicach
 2. Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) 
 3. Pogotowie Ratunkowe w Kłobucku
 4. Rehabilitacja lecznicza
 5. Medycyna pracy
 6. .Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu
Wersja XML